Stoombevochtiging

DriSteem

De DriSteem elektrisch stoombevochtigers zijn scherp geprijsd, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Er zijn twee types elektrische stoombevochtigers; de elektroden bevochtigers en de weerstand bevochtigers. Bij de elektroden bevochtiger wordt de stroom door het water gestuurd via twee (of meer) electroden. Bij de weerstandbevochtiger wordt het water opgewarmd d.m.v. een verwarmingsspiraal. De elektroden bevochtigers vergen de laagste investering maar vergen wat meer onderhoud. De weerstand bevochtigers vragen een iets hogere investering maar zijn onderhoudsarmer. De weerstand bevochtiger kan ook functioneren op onthard water en/of omgekeerd osmose water waardoor het onderhoud geminimaliseerd wordt.

Algemene kenmerken DriSteem bevochtiging

Uniek watersysteem
Het unieke watervulsysteem van DriSteem zorgt ervoor dat het water van boven kan worden bijgevuld. Hierdoor kan water worden bijgevuld zonder veel rendementsverlies en gelijktijdig de mineralen die stijgen tijdens het kook proces worden gedraineerd.

Vapor-logic besturing
De Vapor-logic besturing zorgt ervoor dat de bevochtiging nauwkeurig geregeld kan worden.
Ook biedt de Vapor-logic de mogelijkheid onderhoudswaarschuwingen en storingen van afstand uit te lezen. Waarbij ook nog de instellingen op afstand kunnen worden veranderd. Door deze unieke uitlezing op afstand kan er ook op afstand worden gemonitord en geholpen waar nodig.