Diensten

Onderhoud

Preventief onderhoud

We raden u met klem aan een onderhoudscontract af te sluiten voor de luchtbevochtiging. Op deze manier bent u verzekerd van kundig onderhoud en een goede werking van de installaties. Wellicht nog belangrijker is dat u hiermee ook voorziet in uw zorgplicht aangaande Legionella preventie. Het meest basale onderhoudscontract wat AQ Cumulus aanbiedt is een preventief onderhoudscontract gebaseerd op 1 keer per jaar. Naar gelang de wensen kan dit uitgebreid worden.

Full maintenance

Voor sommige bedrijven is het afsluiten van een full maintenance contract de beste oplossing. Zeker wanneer bevochtiging essentieel is voor uw productieproces raden we een full maintenance contract aan. Bij deze vorm zijn interventies en materialen reeds inbegrepen in de prijs en bent u dus verzekerd van vaste lasten zonder tegenvallers. Bij deze contractvorm kunnen we indien gewenst een extra service verlenen in de vorm van een gegarandeerde interventietijd. 

Inloop contracten

Een inloopcontract is de perfecte tussenoplossing tussen een full maintenance en een preventief onderhoudscontract. Door middel van een inloopcontract is er extra toezicht op de installatie en worden hierdoor kleine interventies voorkomen. Kleine onderhoudszaken zoals het bijvullen van het zout en het verversen van de olie worden tegelijkertijd meegenomen in het inloop contract. De verbruiks materialen worden separaat doorberekend.

Legionella

LegionellA risico-inventarisaties

In de Drinkwaterwet is door de wetgever aangegeven dat prioritaire instellingen dienen te zijn voorzien van een legionella risico-inventarisatie. Deze wetgeving wordt gehandhaafd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Wij zijn in het bezit van het BRL-6010 certificaat, uitgegeven door Kiwa. Deze BRL-6010 certificering is vereist als een prioritaire instelling wordt beoordeeld op legionella risico’s.Tijdens een dergelijke inspectie wordt aan de hand van beschikbare tekeningen het gehele leidingloop gevolgd en worden knelpunten in kaart gebracht. Tezamen met de risico-inventarisatie wordt het legionellabeheersplan vervaardigd. 

LegionellA beheersplan

Wij zijn BRL-6010 gecertificeerd en voldoen hiermee aan de eisen die in de nieuwe drinkwaterwet zijn voorgeschreven. Ondanks alle maatregelen die door het waterleidingbedrijf worden genomen, kan door allerlei oorzaken toch legionellagroei optreden in het waterleidingsysteem van het gebouw. Volgens de richtlijnen van het Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kunnen wij de knelpunten in het leidingsysteem achterhalen en oplossen.

Maintenance specialists in humidification