Legionella beheersplan

Wij zijn BRL-6010 gecertificeerd en voldoen hiermee aan de eisen die in de nieuwe drinkwaterwet zijn voorgeschreven. Ondanks alle maatregelen die door het waterleidingbedrijf worden genomen, kan door allerlei oorzaken toch legionellagroei optreden in het waterleidingsysteem van het gebouw. Volgens de richtlijnen van het Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kunnen wij de knelpunten in het leidingsysteem achterhalen en oplossen.

Concreet kunnen de volgende werkzaamheden door ons worden verricht:

  • Het opstellen van risico-inventarisatieplannen (RI&E) en legionellabeheersplannen op basis van BRL-6010.
  • Het maken of updaten van tekeningen van het waterleidingstelsel
  • Het chemisch desinfecteren van het waterleidingstelsel
  • Het geven van adviezen omtrent installatie aanpassingen
  • Het verrichten van het legionella analyses