Legionella risico inventarisatie

In de Drinkwaterwet is door de wetgever aangegeven dat prioritaire instellingen dienen te zijn voorzien van een legionella risico-inventarisatie. Deze wetgeving wordt gehandhaafd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Wij zijn in het bezit van het BRL-6010 certificaat, uitgegeven door Kiwa. Deze BRL-6010 certificering is vereist als een prioritaire instelling wordt beoordeeld op legionella risico’s.

Tijdens een dergelijke inspectie wordt aan de hand van beschikbare tekeningen het gehele leidingloop gevolgd en worden knelpunten in kaart gebracht. Tezamen met de risico-inventarisatie wordt het legionellabeheersplan vervaardigd.

Indien gewenst kunnen ook de bestaande tekeningen worden aangepast en gedigitaliseerd. Als er geen tekeningen meer beschikbaar zijn dan kunnen tevens door ons geheel nieuwe tekeningen worden vervaardigd, in hard-copy en digitaal.